Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk regelment Kerstmarkt

26-10-2022

 1. De kerstmarkt wordt georganiseerd door Stichting Kerstmarkt Hellendoorn. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de regels en bepalingen van de organisatie.
 1. De inrichting en toegang tot uw marktkraam is op zondag 11 december mogelijk vanaf 13.00 uur. Eerder komen heeft geen zin, we zijn dan nog aan het opbouwen. Na 14.45 uur worden er geen auto’s meer toegelaten op het terrein. De afbouw van de kramen is mogelijk direct naar het einde van de kerstmarkt om 19.00 uur. Het is niet toegestaan de kraam vroegtijdig in te richten of op te bergen.
 1. Tussen de aanvang van de kerstmarkt om 15.00 uur en afbouw van de kramen om 19.00 uur is verkeer niet toegestaan. Het is ook niet mogelijk om uw auto of aanhanger achter of bij de kraam te parkeren. U kunt uw auto gratis parkeren in de nabijheid.
 1. Bij alle voorkomende problemen, klachten en/of calamiteiten dient u zich ten alle tijden uitsluitend tot de organisatie te wenden. Aanwijzingen van politie, brandweer, ambulance en medewerkers van stichting Kerstmarkt Hellendoorn dienen stipt opgevolgd te worden. Belt u bij calamiteiten 06-83592021 of schiet iemand van de organisatie aan.
 1. Iedere deelnemer neemt deel voor eigen risico en verantwoordelijkheid.
 1. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade die hij/zij aanricht aan de gehuurde stand, het materiaal en schade aan derden van de organisatie. Bij eventuele schade zal de rekening verhaald worden bij de schademaker.
 1. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade. Tevens schade geleden door deelname aan en/of eventuele wijzingen van de kerstmarkt.

 

 1. Bij annulering en bij het niet verschijnen op de markt worden er géén gelden gerestitueerd.
 1. Het is verboden om vooraf en ten tijde van de kerstmarkt verwarmingselementen op het stroomnetwerk aan te sluiten. Bovendien is het verboden om eigen verlichting aan te sluiten op het stroomnetwerk zonder dit te overleggen. Hierdoor raakt het systeem overbelast waardoor kortsluiting ontstaat. Dat zou jammer zijn.
 1. Kaarsen branden is niet toegestaan in verband met brand.
 1. Etenswaren verkopen mag alleen in overleg met de organisatie van stichting Kerstmarkt Hellendoorn.
 1. Als u niemand van de organisatie ziet en u heeft toch een dringende vraag, bel dan met 06-83592021
 1. Zeil of plastic achter de kraam is geen probleem, houdt u rekening met uw buurman of buurvrouw.
 1. Aan het einde van de kerstmarkt graag uw eigen rommel opruimen en meenemen.
 1. Door deel te nemen aan de markt verklaart u het reglement te hebben gelezen en akkoord te gaan met de inhoud.
 1. Bij het niet voldoen aan boven vermelde voorwaarden behoudt de organisatie het recht om diegene te verwijderen van de Kerstmarkt en uit te sluiten van komende markten.
 1. Tijdens de kerstmarkt zullen er foto’s en video’s gemaakt worden. Wilt u dit niet? Geef dit dan aan bij de fotograaf/videograaf.

18. Tijdens de kerstmarkt dient u zich te houden aan de op dat moment geldende coronamaatregelen.            aanwijzingen van de organisatie over deze maatregelen dient u op te volgen.

19. Wanneer de coronapandemie verergert en een binnenkraam hebben niet meer mogelijk is wordt er in        overleg met de standhouder gekeken naar een passende oplossing.

Laten we er met zijn allen een gezellige dag van maken! Tot 11 december!