Visie en Missie

Missie

Stichting Kerstmarkt Hellendoorn is een groep vrijwilligers die zich inzet om een bijdrage te leveren aan het culturele leven in Hellendoorn. We zijn er voor de mensen van jong tot oud om de enthousiasme rond de kersttijd naar een hoger niveau te tillen. Stichting kerstmarkt Hellendoorn hoopt een gezellige kerstmarkt te verzorgen die een knusse en warme uitstraling heeft. Waar saamhorigheid hoog in het vaandel staat. Diversiteit en toegankelijkheid zijn onderwerpen die veel behandeld worden en iedereen in zijn waarde laten is belangrijk is de norm.  Culturele waarde hebben wij hoger in het vaandel dan commerciële waarde. We zijn er van overtuigd dat de kerstmarkt een meerwaarde heeft voor het dorp met betrekking tot de saamhorigheid en betrokkenheid van de mensen. Onze ambitie is om de kerstmarkt te continueren in de huidige vorm waarbij het dorpse gevoel voorop staat. Groei is mogelijk maar binnen onze dorpse norm.

 

Visie

Stichting kerstmarkt Hellendoorn wil midden in de samenleving staan, met beide benen op de grond. Een belangrijk onderdeel van onze stichting is het in stand houden van de kerstgedachte. We willen een bestaansrecht voor de kerstmarkt creëren door invulling te geven aan de behoefte binnen de samenleving. We hopen dat de behoefte voor een gezellige kerstmarktmiddag blijft bestaan en jaarlijks een kerstmarkt kunnen organiseren waarbij we de interesses van de bezoekers meenemen in onze ontwikkelingen. Kerst is een sociale aangelegenheid. Hier willen wij graag onze bijdrage aan leveren door middel van; het culturele gevoel boven het commerciële doel te stellen. Door middel van moderne communicatie en heldere organisatie structuur hopen wij zichtbaar te zijn in onze samenleving. In combinatie met het doorvoeren van verbeteringen na aanleiding van onze vorige kerstmarkt, willen we vooral samen met de standhouders het aanbod en de sfeer nog beter afstemmen op de wensen van onze bezoekers.